Informacije o zaštiti podataka o ličnosti

Odeljak 1: Uvod i opšte informacije

Informacije o zaštiti podataka Jednostavno i sažeto
Informacije o nama i o našoj veb lokaciji
Mi, BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90E, 11070 Beograd, upravljamo ovom veb lokacijom. Možete nas kontaktirati koristeći informacije koje su dostupne na stranici sa informacijama o kompaniji. Naše informacije za kontakt možete pronaći na stranici sa informacijama o kompaniji
Naši vodeći principi
Mi pristupamo zaštiti vaših podataka veoma ozbiljno. Vaši podaci biće, prema tome, obrađeni veoma pažljivo i strogo u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. Za zaštitu svih naših veb lokacija od rizika koji su prisutni prilikom obrade ličnih podataka preduzete su organizacione i tehničke sigurnosne mere. Naši partneri koji podržavaju kreiranje ove veb lokacije takođe se moraju pridržavati ovih odredaba. Mi i naši partneri koristimo tehnički najnovije mere zaštite kako bismo zaštitili vaše podatke
Koje podatke standardno evidentiramo
Sve oblasti naše veb lokacije koje nisu zaštićene pristupnom šifrom možete koristiti bez otkrivanja svog identiteta. Standardno evidentiramo svaku upotrebu naše veb lokacije u cilju otklanjanja grešaka i razjašnjavanja bezbednosnih incidenata. Više informacija o evidentiranim podacima potražite u odeljku „Kako obrađujemo vaše podatke”.
Koje dozvole za obradu vaših podataka posedujemo
Mi poštujemo vašu privatnost. Prema tome, vaše podatke obrađujemo samo onda kada imamo dozvolu da to učinimo. Kratak pregled relevantnih zakonskih ovlašćenja, na kojima zasnivamo obradu podataka, pronaći ćete na kraju ovih informacija. Podrazumeva se da nam dozvolu za obradu vaših podataka takođe možete dati tako što ćete prihvatiti obradu podataka na našoj veb lokaciji. U drugim slučajevima, vaše podatke obrađujemo zbog toga što nam je to zakonom dozvoljeno. Na primer, ukoliko pošaljete narudžbinu preko naše veb lokacije, dozvoljeno nam je da obradimo vaše podatke kako bismo ispunili taj ugovor. Ovo se odnosi i na korišćenje drugih usluga na našoj veb lokaciji koje zahtevaju obradu vaših podataka. Takođe imamo dozvolu da obradimo vaše podatke onda kada za to imamo legitiman interes. Jedan od primera su evidentirani podaci koje prikupljamo, između ostalog, kako bismo bili sigurni da se naša veb lokacija može koristiti bez nedostataka (uključujući tehničko obezbeđivanje veb lokacije). U svakom slučaju, obavestićemo vas o odgovarajućoj obradi vaših podataka i, naravno, u okviru bilo kakve obrade vaši interesi će uvek biti uzeti u obzir. U slučaju da imate pitanja o svojim ličnim podacima, svoja prava u vezi sa obradom ličnih podataka možete pronaći u drugom delu ovih informacija o zaštiti podataka.

U sledećem odeljku navedene su dozvole koje koristimo i kada ih koristimo. Detaljnije informacije o tome kako se vaši podaci prikupljaju, obrađuju i koriste na našoj veb lokaciji (tj. tip, obim i svrha obrade podataka) možete pronaći u istom odeljku.

Šta još treba da znate:
Korisnici mlađi od 16 godina mogu nam proslediti lične podatke samo uz saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja. Važeći zakon o zaštiti podataka može propisivati različita starosna ograničenja u ovom pogledu.

Naša veb lokacija može da sadrži veze ka drugim veb lokacijama, koje mi ne obezbeđujemo. Mi nemamo uticaja na to kako se vaši podaci obrađuju na ovim veb lokacijama niti na njihovo poštovanje odredaba zakona o privatnosti. Pročitajte sve informacije o zaštiti podataka koje su navedene na ovim veb lokacijama.
Mi obrađujemo vaše podatke samo onda kada nam je to dozvoljeno

Odeljak 2: Obrada podataka na veb lokaciji

Kako obrađujemo vaše podatke (prezentacija veb lokacije, evidencije, kolačići, praćenje itd.) U ovom odeljku opisujemo koje podatke obrađujemo tokom upotrebe naše veb lokacije, uključujući usluge ponuđene na njoj, kao i u koje svrhe koristimo te podatke.
Prezentacija veb lokacije, evidentirani podaci
Da bismo prikazali veb lokaciju na vašem internet pregledaču, koristimo različite tehničke uređaje kako bismo obezbedili da sav sadržaj (tekst, slike, video itd.) uvek bude ažuriran. Da bismo obezbedili da se vaše korisničko iskustvo, naročito brzina učitavanja veb lokacije, poboljšava u svakom trenutku, takođe koristimo pružaoce tehničkih usluga koji nam omogućavaju da pružimo sadržaj potreban za prezentaciju veb lokacije (tzv. „mreže za isporuku sadržaja“ odnosno CDN). Ovi pružaoci tehničkih CDN usluga postupaju u naše ime i obavezani su našim uputstvima u okviru odgovarajućih ugovora. Podaci prikupljeni na ovaj način koristiće se samo za prikaz sadržaja veb lokacije na vašem internet pregledaču i biće izbrisani odmah nakon privremenog skladištenja u opsegu pružanja usluge.

Iz tehničkih razloga, svaki put kada vaš internet pregledač pristupi našoj veb lokaciji on automatski šalje informacije našem veb serveru (tj. evidentirane podatke). Neke od ovih informacija skladištimo u datotekama sa evidencijom, kao što su:

• datum pristupa
• vreme pristupa
• URL veb lokacije
• verzija korišćenog HTTP protokola.
• datoteke kojima je pristupljeno
• količina prenetih podataka
• tip i verzija internet pregledača
• tip operativnog sistema
• IP adresa (anonimna)

Evidentirani podaci ne sadrže lične podatke. Opšte je pravilo da analiziramo evidentirane podatke samo kako bismo otklonili nedostatke u radu naše veb lokacije ili razjasnili bezbednosne incidente. Ove evidentirane podatke skladištimo na neodređeno vreme.

Možda ćemo morati da prikupimo IP adresu uređaja, kao i evidentirane podatke kako bismo ispravili greške ili sačuvali dokaze koji se odnose na bezbednosne incidente. Ove podatke brišemo onda kada je greška ispravljena ili kada je bezbednosni incident u potpunosti razjašnjen ili kada prvobitna namena obrade više ne postoji zbog drugih faktora. U slučaju bezbednosnog incidenta, evidentirane podatke prosleđujemo istražnim organima, u zavisnosti od slučaja, u meri u kojoj je to dozvoljeno i neophodno.

Takve evidentirane podatke skladištimo odvojeno od drugih prikupljenih podataka koji se odnose na upotrebu naše veb lokacije.
Ovde navedeni podaci neophodni su za obezbeđivanje veb lokacije, uključujući i usluge koje su na njoj ponuđene, kao i za omogućavanje bezbedne upotrebe veb lokacije i njenih usluga.
Registracija na našoj veb lokaciji
Možete se registrovati na našoj veb lokaciji kako biste koristili različite usluge. Kao deo procesa registracije, prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Obavezni podaci:
• Oslovljavanje
• Ime i prezime
• Adresa i poštanski broj
• Broj telefona
• Adresa e-pošte
• Šifra

Opcioni podaci:
• Broj mobilnog telefona
• Datum rođenja
• Šta vas je navelo da nas pronađete
• Pristanak za dobijanje reklamnog materijala i mogućnost njegovog povlačenja.

Podatke registrovanih korisnika zadržavamo sve dok korisnik ne izbriše svoj nalog. Registrovani korisnici mogu u bilo kom trenutku izbrisati svoj nalog u okviru postavki svog korisničkog naloga. Korisnički nalog takođe omogućava korisnicima da u bilo kom trenutku promene ili izbrišu određene informacije date u trenutku registracije.
Registrovani korisnici imaju pristup dodatnim uslugama i ponudama
Praktična registracija (opcija prijave preko društvenih mreža)
Za registraciju na našu veb lokaciju možete koristiti i praktičnu registraciju (odnosno opciju prijave preko društvenih mreža). Ova opcija je dostupna za različite društvene mreže. Da biste se registrovali, bićete preusmereni na veb lokaciju odgovarajuće društvene mreže gde se možete registrovati pomoću svojih pristupnih podataka. Time će vaš korisnički nalog na društvenoj mreži biti povezan sa korisničkim nalogom na našoj veb lokaciji. Prilikom povezivanja, od vaše društvene mreže automatski dobijamo podatke potrebne za registraciju. Iz informacija o zaštiti podataka i uslova korišćenja odgovarajuće društvene mreže možete saznati koji se podaci sa vaše društvene mreže prenose nama. Od ovih podataka čuvamo i obrađujemo samo vaše ime i adresu e-pošte radi pružanja naših usluga.

Povezivanjem dva korisnička naloga, više se ne morate dodatno registrovati na našoj veb lokaciji ako ste se već registrovali na svojoj društvenoj mreži. Odgovarajući kolačić se postavlja u internet pregledač i koristi se prilikom vaše sledeće posete veb lokaciji u tu svrhu.

Podatke skladištene u kontekstu praktične registracije koristimo isključivo za pružanje usluga na našoj veb lokaciji, posebno usluge prijave preko društvenih mreža. Podatke registrovanih korisnika čuvamo dok ne dođe do brisanja korisničkog naloga. Registrovani korisnik može u bilo kom trenutku izbrisati svoj nalog u okviru postavki korisničkog naloga. Korisnički nalog takođe pruža mogućnost promene ili brisanja određenih podataka unetih tokom registracije u bilo kom trenutku.
Kontaktirajte nas
Ako nas kontaktirate izvan konkretnog ugovornog odnosa (npr. u vezi sa porudžbinom) ili registracije, pružamo razne, pored ostalog, isključivo tehničke mogućnosti kontakta putem naših veb stranica.

Da bismo mogli da obradimo vaš konkretan zahtev kada nam se na taj način obratite, možemo od vas zatražiti da navedete lične podatke. To uključuje, na primer, vaše ime i adresu e-pošte i druge podatke, kao što su predmet vašeg zahteva i vaše poruke. Opciono možete navesti poštansku adresu i/ili broj telefona. Tražene podatke prikupljamo kako bismo mogli da odgovorimo na vaš zahtev na odgovarajući način.

Lični podaci koje nam prosleđujete na ovaj način koriste se isključivo u svrhu za koju nam ih dostavljate kada nas kontaktirate - konkretno za obradu vašeg zahteva. Ovi podaci se neće koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim licima bez vašeg izričitog pristanka. To se ne odnosi na sledeće: osobe i kompanije (npr. lokalna kompanija za pružanje usluga) koje su uključene u komunikaciju i odgovor na zahtev, u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje vašeg zahteva. Ako nema zakonskih obaveza u pogledu skladištenja, vaši lični podaci biće izbrisani nakon obrade zahteva.
Ako nas kontaktirate, koristićemo vaše podatke samo za obradu vašeg zahteva.
Korišćenje naše veb lokacije ako ste poslovni partner
Na našoj veb lokaciji, našim poslovnim partnerima pružamo različite usluge i informacije kako bismo olakšali komercijalne odnose. Pored informacija o proizvodima i marketinških materijala, naši partneri dobijaju i pristup sveobuhvatnom spektru usluga vezanih za saradnju i/ili obradu porudžbina putem naše veb lokacije.

Pristup određenim oblastima sadržaja na našoj veb lokaciji ograničen je na registrovane poslovne partnere. Opšte je pravilo da se registracija na portal poslovnih partnera obavlja preko naše partnerske veb lokacije www.tradeplace.com. U nekim zemljama je moguće direktno se registrovati na našoj opštoj veb lokaciji. Pristup sadržaju za poslovne partnere na našoj veb lokaciji zahteva postojeći komercijalni odnos sa nama.

Kada koristite našu veb lokaciju kao poslovni partner, obrađujemo samo osnovne podatke partnera, uključujući istoriju prethodnih komercijalnih odnosa, kao i lične podatke u sadržaju koji nam stavljate na raspolaganje putem servisa (npr. putem Teamspace-a).

Ako iskoristite našu mogućnost dostave na kućnu adresu, obrađujemo i adresu za isporuku odgovarajućeg krajnjeg kupca (ime i prezime, puna poštanska adresa, broj telefona). Ne brišemo podatke poslovnih partnera i transakcione podatke dok je komercijalni odnos u toku.

Podrazumeva se da ćemo vam na vaš zahtev pružiti informacije o podacima koje čuvamo o vama. Takođe ćemo rado, na vaš zahtev, ispraviti netačne informacije ili izbrisati informacije koje čuvamo o vama, pod uslovom da nam zakonske obaveze da zadržimo određene informacije ne zabranjuju navedeno brisanje podataka. Da biste zatražili brisanje podataka, koristite podatke za kontakt koje se nalaze na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.
Sadržaj i usluge na ovoj veb lokaciji podržavaju komercijalne odnose sa našim poslovnim partnerima
Bilten
Naša veb lokacija nudi mogućnost pretplate na bilten. Za potvrdu da je vlasnik adrese e-pošte zapravo registrovan za dobijanje biltena, koristimo dvostruki postupak potvrde pristanka. Pretplata na bilten uspešno je obavljena samo ako vlasnik adrese e-pošte izričito potvrdi aktivaciju biltena klikom na vezu u e-poruci sa potvrdom. Završetak pojedinačnih faza dvostrukog postupka potvrde pristanka evidentiramo u svrhu dokaza.

Kao deo kampanja za slanje biltena, koristimo alatke za analizu kako bismo naš bilten prilagodili vašim potrebama, u reklamne svrhe i za istraživanje tržišta. U tu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke o vašem korišćenju našeg biltena poslatog putem e-pošte. Kada otvorite bilten koji smo vam poslali putem e-pošte, datoteka koja se nalazi u e-poruci (tzv. veb oznaka za praćenje) povezuje se s našim serverima. To nam omogućava da utvrdimo da li je bilten u e-poruci otvoren i, ako jeste, na koji sadržaj ste kliknuli. Pored toga, prikupljamo tehničke informacije o vašem krajnjem uređaju na kome se preuzima sadržaj biltena u e-poruci (npr. vreme preuzimanja, tip pregledača i operativni sistem). Ove podatke koristimo isključivo za statističku analizu naših kampanja za slanje biltena.

Ako se pretplatite na naš bilten, a samim tim pristanete na to da vam ga šaljemo, vaši podaci će se koristiti isključivo kako bismo vam poslali bilten i analizirali vašu upotrebu biltena u e-poruci. Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku. Relevantna veza uključena je u svaku kopiju našeg biltena. U našoj bazi podataka navešćemo činjenicu da ste odjavili pretplatu na bilten.
Koristimo dvostruki postupak potvrde pristanka kako bismo sprečili zloupotrebu vaše adrese e-pošte od strane trećih lica
Učešće u nagradnim izvlačenjima / igrama
Kada se prijavite za nagradno izvlačenje / igru, čuvamo i koristimo podatke koje nam dostavite kako bismo pokrenuli nagradno izvlačenje / igru i obavili sve naknadne aktivnosti. Podaci koje prikupljamo u tu svrhu zavise od obrasca za prijavu na odgovarajućoj stranici posvećenoj tom događaju.

Vaši podaci se brišu kada više nisu potrebni za pokretanje nagradnog izvlačenja / igre i obavljanja svih naknadnih aktivnosti.
Učešće u anketama/recenzijama
Organizujemo ankete na našoj veb lokaciji. Ove ankete se obično sprovode anonimno. Ako, u izuzetnim slučajevima, prikupimo vaše podatke tokom ankete, informacije koje navedete čuvaćemo i koristiti u svrhu sprovođenja ankete i naknadnih aktivnosti. Koje podatke prikupljamo u tu svrhu zavisi od same ankete. Vaši podaci biće izbrisani čim više nisu potrebni za anketu i naknadne aktivnosti.

Na našoj veb lokaciji takođe možete napisati recenzije za određene proizvode. Podaci koje prikupljamo u tu svrhu nalaze se na obrascu koji služi toj svrsi.
Recenzije i drugi sadržaji koje generišu korisnici biće objavljeni na našoj javnoj veb lokaciji ili mobilnim aplikacijama i moći će da ih čitaju, prikupljaju i koriste naš pružalac usluga vezanih za recenzije Bazaarvoice, njegove srodne kompanije, podružnice, prodavci i klijenti u skladu sa njegovom politikom privatnosti. Takođe imajte na umu da Bazaarvoice koristi i sledeću tehnologiju i posledično dobijene informacije kako bi nam pružio klijentske usluge, uključujući otkrivanje prevara i analitiku:
• Kolačići. Bazaarvoice koristi sopstvene kolačiće i kolačiće trećih lica na mreži Bazaarvoice. Bazaarvoice koristi kolačiće za kombinovanje vaših podataka sa više veb lokacija. Korišćenje kolačića možete kontrolisati na nivou pojedinačnog pregledača, ali ako odlučite da onemogućite kolačiće, to može ograničiti upotrebu određenih funkcija ili opcija veb lokacije ili usluge.
• Precizni podaci o lokaciji: ako je ova funkcija omogućena u vašoj mobilnoj aplikaciji, precizni podaci o vašoj lokaciji mogu se prikupljati uz vašu izričitu dozvolu. U bilo kom trenutku možete da se odjavite od usluga zasnovanih na lokaciji uređivanjem postavki na nivou uređaja.
• Prikupljanje podataka sa više uređaja: vaši podaci se mogu kombinovati na svim uređajima i pregledačima sa kojih pristupate mreži Bazaarvoice.
Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je naš legitimni interes shodno tački f u rečenici 1 odeljka 1 člana 6 GDPR, koji sadrži, ali nije ograničen na,
• pružanje mogućnosti da pregledate recenzije na našoj veb lokaciji,
• rad usluga vezanih za recenzije,
• analiziranje performansi naših sistema, otklanjanje grešaka, rešavanje problema i
• sprečavanje lažnih recenzija.
U slučaju da to uključuje kolačiće ili drugu tehnologiju za koju ste dali saglasnost, pravni osnov za našu obradu vaših ličnih podataka je vaš pristanak.
Naše stranice na društvenim medijima
Za nas je važna zaštita vaše privatnosti prilikom obrade ličnih podataka. Lične podatke koje dobijamo, a koji su prikupljeni tokom vaše posete našoj odgovarajućoj stranici na društvenim medijima (npr. Facebook Fanpage, Instagram/Pinterest), obrađujemo poverljivo i isključivo u skladu sa zakonskim odredbama.

Za obradu vaših podataka putem naše stranice na društvenim medijima odgovoran je odgovarajući operater veb stranice društvene mreže (pogledajte primere u nastavku teksta) zajedno sa nama. U meri u kojoj se obrada ovih podataka odvija u našoj oblasti odgovornosti, na raspolaganju smo vam za sva pitanja koja se tiču zaštite podataka i ostvarivanja vaših prava u skladu sa podacima iz ovih informacija o zaštiti podataka.

Obrada podataka od strane servisa društvenih medija

Servis društvenih medija obrađuje vaše lične podatke čim koristite našu stranicu na odgovarajućoj društvenoj mreži. Obrada se, na primer, povezuje sa sledećim procesima upotrebe:
• Pregled stranice, poruke ili video snimka na stranici
• Prijava na stranici ili odjava sa nje
• Označavanje stranice ili poruke opcijama „Sviđa mi se“ ili „Više mi se ne sviđa“ ili slične funkcije
• Preporučivanje stranice u poruci ili komentaru
• Komentarisanje, deljenje ili odgovor na poruku na stranici (uključujući vrstu odgovora)
• Skrivanje dodataka stranici ili prijavljivanje neželjenih poruka
• Na drugoj veb lokaciji kliknite na pružaoca usluga društvenih medija ili na veb lokaciji van pružaoca usluga društvenih medija kliknite na vezu koja vodi do te stranice.
• Pređite mišem preko imena ili slike profila stranice da biste videli pregled sadržaja stranice.
• Koristite funkcije pružaoca usluga društvenih medija, kao što su veb lokacija, broj telefona, dugme „planiraj rutu“ ili bilo koje drugo dugme na stranici.
• Informacije o tome da li je prijava izvršena preko računara ili mobilnog uređaja.

U sledećim smernicama za zaštitu podataka pružaoca usluga društvenih medija možete saznati koje lične podatke prikuplja pružalac usluga društvenih medija, kako se oni obrađuju i koja prava na zaštitu podataka imate u odnosu na pružaoca usluga društvenih medija. Nemamo nikakav uticaj na obradu podataka od strane pružaoca usluga društvenih medija nakon ankete.

Kako obrađujemo podatke

Na veb lokaciji koju obezbeđujemo preko pružaoca usluga društvenih medija, pružalac usluga društvenih medija pruža nam pristup sledećim kategorijama podataka:
• Pružalac usluga društvenih medija omogućava nam pristup statističkim analizama koje pružaju informacije o korišćenju naše veb lokacije na društvenim medijima. Analize koje su nam vidljive ne omogućavaju nam da pojedinačno analiziramo korisničko ponašanje pojedinaca. Možemo videti samo zbirne podatke (kao što su broj poseta, sviđanja, pratilaca, region porekla, starosna grupa, pol itd.), koji nam govore o našoj publici i upotrebi naše veb lokacije na društvenoj mreži. Ne dostavljaju nam se podaci o odgovarajućem korisniku na kojima se zasnivaju analize.
• Možemo postaviti ciljnu grupu kojoj želimo da predstavimo veb lokaciju na društvenim medijima ili pojedinačne objavljene članke. Postavka se zasniva na opštim parametrima (npr. starosna grupa, jezik, region, interesovanja), koji se mogu koristiti za usklađivanje našeg sadržaja sa određenim grupama. Ne možemo da se obratimo ili da identifikujemo osobe na osnovu podataka koje nam je pružio pružalac usluga društvenih medija.
• Ako nas kontaktirate direktno putem pružaoca usluga društvenih medija ili komunicirate s nama na bilo koji drugi način i svesno nam dostavite lične podatke (npr. direktno umrežavanje sa našom veb lokacijom na društvenim medijima), takve podatke čuvamo i obrađujemo u svrhe za koje ste nam ih dostavili.
• Ove podatke obrađujemo isključivo u svrhu predstavljanja sadržaja na našoj veb lokaciji na društvenim medijima ciljnoj grupi i radi boljeg razumevanja i optimizacije korišćenja naše veb lokacije na društvenim medijima.

Pored toga, ne možemo uticati na obradu podataka (za dostavljanje ovih podataka uzvodno) od strane pružaoca usluga društvenih medija.

U sledećim smernicama za zaštitu podataka odgovarajućeg pružaoca usluga društvenih medija možete saznati koje lične podatke odgovrajući pružalac usluga društvenih medija detaljno prikuplja, kako se oni obrađuju i koja prava na zaštitu podataka imate u odnosu na odgovarajućeg pružaoca usluga društvenih medija:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php; Facebook poštuje Sporazum o zaštiti privatnosti između EU i SAD (EU-US Privacy Shield).
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SAD; https://twitter.com/privacy. Twitter poštuje Sporazum o zaštiti privatnosti između EU i SAD (EU-US Privacy Shield).
c) Instagram, koji pruža Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska, https://help.instagram.com/519522125107875
d) Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
e) Snapchat za države članice Evropske unije (EU), Evropskog ekonomskog prostora (EEP) i Švajcarsku: SNAP GROUP LIMITED 7-11 Lexington Street, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, W1F 9AF , a za sve druge države: SNAP Inc, 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 United States, SAD. SNAP Inc poštuje Sporazum o zaštiti privatnosti između EU i SAD (EU-US Privacy Shield).
f) LinkedIn za države članice Evropske unije (EU), Evropskog ekonomskog prostora (EEP) i Švajcarsku: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska, a za sve druge države: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, SAD. Korporacija LinkedIn poštuje Sporazum o zaštiti privatnosti između EU i SAD (EU-US Privacy Shield).
g) Xing SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Nemačka, https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Informacije o Sporazumu o zaštiti privatnosti između EU i SAD (EU-US Privacy Shield) možete pronaći na adresi https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Informacije o privatnosti kada koristite neku od naših stranica na društvenim medijima.
Koje vrste kolačića koristimo i kako one funkcionišu
Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u posebnoj oblasti memorije vašeg pregledača. Međutim, kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili prenošenje virusa na računar. Kolačići se postavljaju kada posetite našu veb lokaciju ili kada tzv. piksel-kôd / veb oznaka za praćenje prouzrokuje postavljanje kolačića. Međutim, kolačiće može da čita samo veb server sa istog domena sa kog su prvobitno postavljeni.

Našu veb lokaciju takođe možete pregledati bez kolačića. Internet pregledači su često konfigurisani tako da prihvataju kolačiće. Da biste sprečili upotrebu kolačića od strane vašeg internet pregledača, možete deaktivirati upotrebu kolačića u postavkama vašeg internet pregledača i izbrisati kolačiće koji su već postavljeni. Informacije o tome kako da deaktivirate i izbrišete kolačiće u pregledaču možete pronaći u funkcijama pomoći u okviru internet pregledača. Imajte na umu da deaktivacija/brisanje kolačića može dovesti do toga da pojedine funkcije na našoj veb lokaciji više ne funkcionišu očekivano. Kolačići koji mogu biti neophodni za određene funkcije na našoj veb lokaciji navedeni su u nastavku teksta. Osim toga, deaktivacija/brisanje kolačića uticaće samo na internet pregledač koji tom prilikom koristite. Zbog toga, deaktivacija/brisanje kolačića mora da se ponovi za sve druge internet pregledače.

Pored toga, postoje različiti načini za sprečavanje postavljanja određenih kolačića bilo njihovim izborom u našem zaglavlju za praćenje ili pojedinačno kod odgovarajućeg pružaoca usluga čije alatke koristimo u određene svrhe. Na potonju mogućnost ukazujemo vam kada direktno govorimo o odgovarajućoj alatki.

Kolačići sesije

U okviru pružanja usluga naših veb lokacija koristimo kolačiće koje skladištimo na vašem uređaju kada posetite našu veb lokaciju - bez obzira na vaš izbor u okviru zaglavlja za praćenje - i koji se uvek brišu automatski kada zatvorite internet pregledač (tj. zatvorite program). To nam omogućava da vam pružimo razne funkcije na našoj veb lokaciji koristeći podatke u kolačićima.

Dole navedene kolačiće sesije, koje koristimo za određene funkcije, a koji ne sadrže lične podatke, koristimo u sledeće svrhe:
• obezbeđivanje reprodukcije video ili audio sadržaja bez problema (na primer, reprodukovanje video snimaka sa platformi Vimeo ili Youtube);
• privremeno skladištenje određenih informacija koje unosi korisnik (npr. sadržaj korpe za kupovinu ili formulara na mreži);
• poboljšanje prilagođenosti korisniku i merenja statističkog opsega.

Kolačići sesije koje koristimo za određene funkcije, sa ličnim podacima:
• Kolačići sesije koji se koriste za privremenu identifikaciju ili proveru identiteta korisnika (npr. pomoću ID sesije radi privremenog skladištenja sadržaja korpe za kupovinu);

Kolačići sesije automatski se brišu nakon što se internet pregledač zatvori, ali najkasnije na kraju radnog veka odgovarajućeg kolačića.

Trajni kolačići

Trajni kolačići su kolačići koji ostaju sačuvani na vašem uređaju, čak i nakon što zatvorite internet pregledač. Informacije u ovim kolačićima koristimo da bismo vam obezbedili pogodne funkcije na našoj veb lokaciji (npr. da bismo sačuvali određene korisničke postavke ili za podešavanje pretraživanja ili jezika), ali i da bismo prikupili informacije o vašem korisničkom ponašanju na našoj veb lokaciji, stoga ove podatke koristimo ne bismo li poboljšali našu veb lokaciju (npr. za otkrivanje grešaka) i za prilagođavanje oglašavanja vama.

Trajni kolačići sa ličnim podacima za prikupljanje informacija o vašem korisničkom ponašanju obrađuju se isključivo uz vaš pristanak koji nam možete dati prvi put kada posetite našu veb lokaciju putem zaglavlja za praćenje koje je tamo prikazano. U bilo kom trenutku možete opozvati svoj pristanak na obradu informacija o vašem korisničkom ponašanju brisanjem svih kolačića postavljenih u vašem internet pregledaču. Međutim, u ovom slučaju, možda ćete morati da donesete novu odluku o korišćenju kolačića u gore navedenu svrhu putem zaglavlja za praćenje. Takođe možete opozvati svoj pristanak na pojedinačne alatke za veb analitiku/marketing, kao što je prikazano u nastavku teksta.

Podaci iz trajnih kolačića čuvaju se do isteka roka odgovarajućeg kolačića ili dok ne izbrišete kolačić.
Naša veb lokacija koristi kolačiće i u ovom odeljku objašnjavamo vam koje vrste kolačića koristimo i koje podatke kreiramo i obrađujemo
U nastavku vam detaljno objašnjavamo koje tehnologije i partnere koristimo za analizu vašeg korisničkog ponašanja:
Veb analitika u korišćenju korisničkih profila
Koristimo alatke za veb analitiku u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dobijanja povratnih informacija od strane korisnika o dizajnu naše veb lokacije (i, ako je primenljivo, biltena). U ove svrhe koristimo kolačiće za analizu i/ili JavaScript za prikupljanje i obradu podataka o korišćenju koji se odnose na vašu posetu našoj veb lokaciji i vašu upotrebu veza u biltenu (ako je dostupan). Prikupljanje vaših podataka o korišćenju i kreiranje profila upotrebe na osnovu njih vrši se pomoću ID-a kolačića. Vaša IP adresa se ne prikuplja ili se pretvara u anonimnu odmah nakon prikupljanja. Stoga nije moguće direktno otkriti vaš identitet na osnovu korišćenog ID-a.

U nastavku možete pronaći dodatne informacije o alatkama za veb analitiku koje mi i naši partneri koristimo, kao i o tome kako možete sprečiti ili ograničiti određenu alatku za veb analitiku u pogledu prikupljanja i obrade vaših podataka
Vaša poseta može nam puno reći o tome koliko je privlačna naša veb lokacija – zbog toga koristimo alatke za veb analitiku kako bismo stalno poboljšavali našu veb lokaciju
Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)

Za veb analitiku koristimo uslugu Adobe Audience Manager und Adobe Tracking („Adobe Analytics“) koju pruža kompanija Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irska („Adobe“). Informacije koje se odnose na vašu upotrebu naše veb lokacije prenose se serverima Adobe, analiziraju se i isključivo nam se vraćaju kao kumulativni podaci. Ovi podaci nam omogućavaju da identifikujemo trendove u pogledu načina na koji se veb lokacija generalno koristi. Ne spajamo kreirane profile korišćenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli da otkriju vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte. Usluga koju koristimo skladišti podatke o korišćenju maksimalno 37 meseci od datuma prikupljanja.

Odustajanje: Molimo vas da koristite Adobe veb lokaciju za odustajanje ako želite da sprečite prikupljanje vaših podataka o korišćenju. Na sledećoj vezi možete pronaći informacije o tome kako funkcionišu kolačići Adobe Analytics, kao i opciju za odustajanje: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
Adobe Test & Target

Adobe Test & Target (usluga koju pruža kompanija Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irska „Adobe“) funkcioniše na osnovu A/B testova. To znači da se osobi koja koristi našu veb lokaciju prikazuje drugačija verzija veb lokacije od originalne (npr. sa izmenjenim dizajnom i sadržajem). Poređenje obe verzije pruža nam informacije o tome koja se verzija naše veb lokacije korisnicima više dopada. Kada se koristi usluga „Adobe Test & Target“, jedine informacije koje se odnose na vas, a koje se obrađuju, ne mogu se koristiti za vašu identifikaciju. IP anonimizacija se takođe aktivira, što znači da se vaša IP adresa skraćuje pre nego što Adobe Test & Target izvrši bilo kakvu dalju obradu. Ne spajamo kreirane profile korišćenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli da otkriju vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte.

Usluga koju koristimo skladišti podatke o korišćenju maksimalno 37 meseci od datuma prikupljanja.Odustajanje: Molimo vas da koristite sledeću vezu ako želite da sprečite prikupljanje vaših podataka o korišćenju: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Na sledećoj vezi možete pronaći informacije o tome kako funkcionišu kolačići Adobe Test & Target, kao i opciju za odustajanje: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
ChannelSight

Veliki broj naših proizvoda možete kupiti direktno preko odgovarajućih hiperveza (npr. dugme „Kupi putem interneta“) ka internet prodavnicama partnerskih prodavaca (npr. funkcija „Idi u prodavnicu prodavca“). Ako pratite odgovarajuću hipervezu ka izabranoj stranici proizvoda u internet prodavnici prodavca, koristimo Javascript kôd i kolačiće (tj. praćenje konverzije) da bismo evidentirali da ste kliknuli na hipervezu i da li ste kupili proizvod u internet prodavnici prodavca. Podaci o korišćenju prikupljeni na ovaj način koriste se za procenu atraktivnosti funkcije „Idi u prodavnicu prodavca“ i, gde je to primenljivo, za potrebe regulisanja provizije sa internet prodavnicom prodavca (tj. partnerski marketing). Ponekad nam internet prodavnice prodavaca plaćaju proviziju kada im uspešno prosledimo potencijalne kupce i klijente.

Za potrebe praćenja koristimo pružaoca usluga ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dablin, Irska (www.channelsight.com). Podaci koji se odnose na vašu upotrebu funkcije „Idi na veb lokaciju prodavca“ prenose se serverima ChannelSight, analiziraju se i vraćaju nam se kako bi nam omogućili da procenimo trendove koji se odnose na korišćenje funkcije „Idi u prodavnicu prodavca“.

Imajte na umu da je gorepomenuto praćenje direktno povezano sa funkcijom „Idi u prodavnicu prodavca“, gde ćemo vas direktno obavestiti o planiranoj upotrebi podataka. Korišćenjem dugmeta „Idi u prodavnicu prodavca“ na našoj veb lokaciji, dajete svoju saglasnost za snimanje vaše upotrebe veb lokacije u okviru same veb lokacije i za našu analizu u navedene svrhe, a posebno za prikupljanje povezanih podataka od strane pružaoca usluge ChannelSight i prodavca, kao i za prenos podataka od pružaoca usluga ChannelSight i prodavca nama. Podaci o korišćenju se brišu kada više nisu potrebni za regulisanje provizije i analize.

Odustajanje: da biste sprečili prikupljanje podataka o korišćenju putem Channelsight-a, koristite veb lokaciju za odustajanje Channelsight na sledećoj vezi: https://www.channelsight.com/privacypolicy/
Mouseflow

Da bismo poboljšali našu veb lokaciju i usluge koje se na njoj nude, beležimo kretanje miša i pritiske na taster miša nasumično odabranih korisnika naše veb lokacije, pri čemu je vaša IP adresa anonimna.

U svrhu prikupljanja ovih podataka o korišćenju koristimo pružaoca usluga Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Danska.

Ne spajamo kreirane profile korišćenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli da otkriju vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte. Podaci o korišćenju brišu se tri meseca od datuma kada su prikupljeni.

Odustajanje: Ako želite da sprečite prikupljanje ovih podataka o korišćenju, koristite Mouseflow veb lokaciju za odustajanje putem sledeće veze: https://mouseflow.com/opt-out/.
Marketing u okviru upotrebe „profila o korišćenju“
Na našoj veb lokaciji koristimo razne marketinške alatke ako ste nam dali dozvolu za to, npr. dajući nam svoj pristanak putem zaglavlja za praćenje. Ove marketinške alatke omogućavaju nam da vam pružimo informacije o našim proizvodima na našim i drugim veb lokacijama koje bi vam mogle biti zanimljive tokom korišćenja naše veb lokacije. U tu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke o vašem ponašanju prilikom posete našoj veb lokaciji, kao što su posećene stranice, obrasci navigacije, kupljeni proizvodi i slični podaci. Prikupljanje vaših podataka o korišćenju i kreiranje profila korišćenja na osnovu njih vrši se pomoću ID-a kolačića i drugih tehnologija, pri čemu se podaci čuvaju.

Takođe koristimo marketinške alatke partnera. Naši partneri obrađuju vaše podatke na sopstvenu odgovornost. U nastavku teksta naći ćete informacije o tehnologijama i partnerima koje koristimo, kao i informacije o tome kako možete sprečiti prikupljanje i obradu gore opisanih podataka. Posebno spominjemo marketinške alatke koje su naša odgovornost.

Ove marketinške alatke bazirane su na principu da postavljamo oglase koji su relevantni za korisnike na našim veb lokacijama i na veb lokacijama trećih strana, koji mogu poboljšati izveštaje o uspešnosti kampanje i koji sprečavaju da korisnik vidi iste oglase više puta. Pored toga, možemo takođe da zabeležimo da li su zahtevi za oglase uspešno plasirani (konverzije). To je slučaj, na primer, ako korisnik vidi oglas koji smo postavili, a kasnije kupi nešto na našoj veb lokaciji preko istog internet pregledača.

Kada posetite našu veb lokaciju, vaš internet pregledač automatski uspostavlja direktnu vezu sa serverom odgovarajućeg pružaoca usluga. Kroz ovu integraciju, pružalac usluge dobija informaciju da je došlo do pristupa relevantnom delu naše veb lokacije ili da smo kliknuli na oglas i prenosi nam odgovarajuće procene.

Ako ste se registrovali za uslugu odgovarajućeg pružaoca usluga, ovaj pružalac usluga može da dodeli posetu vašem nalogu. Čak i ako se niste registrovali kod odgovarajućeg pružaoca usluga ili ako se niste prijavili, vaša IP adresa će se tehnički proslediti pružaocu usluga u okviru gore navedenog tehničkog postupka, ako je to potrebno za tehničko pružanje usluge. Na primer, neki pružaoci usluga takođe kreiraju korisnički profil za neregistrovane ili neprijavljene korisnike koji nisu povezani sa nalogom pružaoca usluga na osnovu poslatih podataka. To možete izbeći ako ne pristupite odgovarajućem sadržaju na našoj veb lokaciji (npr. video zapisima trećih strana).

Takođe koristimo tehnologiju da bismo poboljšali kvalitet naših oglasa. To uključuje da se oglasi prikazuju samo korisnicima koji su potencijalno zainteresovani za naše oglašene proizvode i usluge ili korisnicima sa određenim, ali apstraktnim funkcijama (tzv. „prilagođena publika“).

U nastavku vas obaveštavamo o pružaocima takvih marketinških alatki koje koristimo, njihovim propisima o zaštiti podataka i o tome kako možete - u odnosu na odgovarajuće pružaoce usluga - trajno sprečiti prikupljanje podataka o korišćenju. Pored toga, da biste sprečili upotrebu kolačića od strane vašeg internet pregledača, takođe možete deaktivirati upotrebu kolačića u postavkama vašeg internet pregledača i izbrisati kolačiće koji su već postavljeni. Imajte na umu da ova mera ne briše korisničke profile koje je pružalac usluge već kreirao, već samo sprečava buduće prikupljanje daljih korisničkih podataka.
Google Ad Server
Koristimo alatku za internet marketing Google Ad Server (bivši DoubleClick) kompanije Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“).

Podaci o korišćenju biće izbrisani nakon 540 dana od trenutka prikupljanja. Za više informacija o alatki DoubleClick posetite stranicu https://www.google.de/doubleclick ili opštu politiku privatnosti kompanije Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Koristimo alatke za internet marketing kompanije Google na sopstvenu odgovornost. U tom cilju, u sporazumu o zaštiti podataka sa kompanijom Google dogovorili smo se da se podaci naših kupaca mogu obrađivati samo na osnovu naših uputstava, ne smeju se prosleđivati trećim licima i moraju biti dovoljno tehnički zaštićeni.

Odustajanje: Da biste trajno sprečili prikupljanje podataka o korišćenju, Google nudi dodatni modul za različite internet pregledače: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Da biste onemogućili samo oglase zasnovane na interesovanju, možete blokirati upotrebu kolačića trećih lica sa domena „www.googleadservices.com“ ili onemogućiti oglase zasnovane na interesovanju pomoću ove veze na adresi https://www.google.de/settings/ads
Facebook Pixels i Custom Audiences

Koristimo alatke za internet marketing „Facebook Pixels“ i „Custom Audiences“ kompanije Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD i Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, ako ste stanovnik EU („Facebook“).

Facebook obrađuje vaše podatke pod sopstvenom odgovornošću za zaštitu podataka u okviru politike o zaštiti podataka kompanije Facebook. Informacije o Facebook oglasima i Facebook pikselima možete pronaći na sledećim vezama: https://www.facebook.com/policy i https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Odustajanje: Da biste trajno sprečili prikupljanje podataka o korišćenju, koristite sledeću vezu: [Opt-out Link] Kao registrovan korisnik mreže Facebook, takođe možete podesiti koje vrste oglasa vam se prikazuju na mreži Facebook. Kliknite na sledeću vezu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Google Ads & Remarketing

Ova veb lokacija koristi alatke za internet marketing „Google Ads & Remarketing“ kompanije Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Google poštuje Sporazum o zaštiti privatnosti između EU i SAD (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Koristimo alatke za internet marketing kompanije Google na sopstvenu odgovornost.

Kolačići koji se koriste u ovoj usluzi uglavnom prestaju da važe nakon 30 dana i nemaju za cilj da vas lično identifikuju. Google nam jednostavno dostavlja statističke procene. Google obrađuje vaše informacije u skladu sa politikom o upotrebi podataka kompanije Google. Više informacija možete pronaći na sledećoj vezi: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Odustajanje: Da biste trajno sprečili prikupljanje podataka o korišćenju, Google nudi dodatni modul za razne internet pregledače: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Da biste onemogućili oglase zasnovane na interesovanju, možete blokirati upotrebu kolačića trećih lica ili kolačića sa domena „www.googleadservices.com“ ili onemogućiti oglase zasnovane na interesovanju pomoću ove veze na stranici https://www.google.de/settings/ads. Oglasi zasnovani na interesovanju takođe se mogu deaktivirati pomoću veze http://www.aboutads.info/choices ako se pružalac usluge pridružio samoregulatornoj kampanji „O oglasima“.
Oracle BlueKai

Ova veb lokacija koristi platformu za upravljanje podacima („DMP servis“) „Oracle BlueKai“ kompanije ORACLE Deutschland B.V & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Munich („Oracle“).

Ovu DMP uslugu koristimo na našoj veb lokaciji kao marketinšku alatku da bismo vam pružili informacije o našim proizvodima na našim veb lokacijama i veb lokacijama drugih pružalaca usluga koje bi vam mogle biti zanimljive tokom korišćenja naše veb lokacije. Oracle nam jednostavno dostavlja statističke procene u ovu svrhu.

Ova DMP usluga takođe nam pruža profile korišćenja na različitim uređajima i u različitim kontekstima (DMP podaci) kako bismo mogli da saznamo više o korisnicima naše veb lokacije. Oracle obrađuje ove DMP podatke u skladu sa ovom politikom o korišćenju podataka: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Ne koristimo ove DMP podatke da bismo vas lično identifikovali.

Odustajanje: Da biste trajno sprečili prikupljanje podataka o korišćenju, pratite sledeće veze: https://datacloudoptout.oracle.com/#optout or http://www.youronlinechoices.eu/.
Usluge Nielsen Marketing Cloud

Ova veb lokacija koristi platformu za upravljanje podacima („DMP uslugu“) „Nielsen Marketing Cloud“ kompanije Nielsen Company (UK) LLC, Nielsen House, Oxford Business Park South, John Smith Drive, Oxford OX4 2WB, UK („Nielsen“).

Ovu DMP uslugu koristimo na našoj veb lokaciji kao marketinšku alatku da bismo vam pružili informacije o našim proizvodima na našim veb lokacijama i veb lokacijama drugih pružalaca usluga koje bi vam mogle biti zanimljive tokom korišćenja naše veb lokacije. Nielsen nam jednostavno dostavlja statističke procene u ovu svrhu.

Ova DMP usluga takođe nam pruža profile korišćenja na različitim uređajima i u različitim kontekstima (DMP podaci) kako bismo mogli da saznamo više o korisnicima naše veb lokacije. Nielsen obrađuje ove DMP podatke u okviru politike o korišćenju podataka. Više informacija možete pronaći na sledećoj vezi: https://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/nielsen-marketing-cloud-privacy-notice/. Ne koristimo ove DMP podatke da bismo vas lično identifikovali.

Odustajanje: Da biste trajno sprečili prikupljanje podataka o korišćenju, pratite sledeće veze:
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/opt-in-opt-out/, http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN,
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
ili
http://www.youronlinechoices.eu/.
Društvene mreže i slične mreže i usluge
Sadržaj sa naše veb lokacije može se deliti na društvenim mrežama pomoću integrisanih dugmadi za društvene medije. Svako dugme za društvene medije koje olakšava deljenje sadržaja integrisano je pomoću jednostavnih hiperveza, umesto dodatnih programa društvenih mreža koje razvijaju pružaoci usluga društvenih mreža. Time se obezbeđuje da se vaši podaci ne prenose automatski serverima društvenih mreža čim pristupate našoj veb lokaciji. Pored toga, kada delite sadržaj sa naše veb lokacije, informacije prenosimo samo društvenoj mreži koja je potrebna za deljenje relevantnog sadržaja (npr. veza ka sadržaju koji želite da delite). Ne prenosimo lične podatke u ovom kontekstu.

Istovremeno se na društvenim mrežama mogu pronaći i jednostavne veze ka našim veb lokacijama. Ako pratite vezu sa naše veb lokacije ka društvenoj mreži ili ako se prijavite na svoju društvenu mrežu da biste delili sadržaj sa naše veb lokacije, vaše podatke obradiće pružalac usluga predmetne društvene mreže.

Ako ste registrovani i prijavljeni na drugim mrežama ili servisima za koje je potrebna registracija tokom korišćenja naše veb lokacije ili pojedinačnih funkcija (npr. Vimeo, YouTube), odgovarajuća mreža/servis može da prikupi podatke o vašoj upotrebi ili usvoji podešavanja, poput video zapisa koji se reprodukuju / statusa reprodukuje. Međutim, ove podatke prikuplja isključivo odgovarajuća mreža/servis pod sopstvenom odgovornošću za zaštitu podataka i obrađuje ih odgovarajući pružalac usluga.

Informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka, daljoj obradi i korišćenju od strane odgovarajućeg pružaoca usluga društvene mreže, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti potražite u informacijama o zaštiti podataka dostupnim na veb lokaciji odgovarajućeg pružaoca usluga.
Delite sadržaj sa naše veb lokacije na društvenim mrežama bez ugrožavanja svojih podataka
Pretraživanje prodavaca pomoću usluge Google Maps
Jedna od funkcija koje su vam na raspolaganju kao korisniku naše veb lokacije jeste mapa na kojoj su prikazani partnerski prodavci u vašoj oblasti. Za prikaz ove mape koristimo uslugu Google Maps. Google Maps je usluga koju pruža kompanija Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Informacije o tome kako se lični podaci obrađuju prilikom korišćenja usluge Google Maps možete pronaći putem sledeće veze: https://policies.google.com/privacy

Ako želite da vidite partnerske prodavce u svojoj blizini, moraćete da navedete lokaciju, bilo ručnim unosom svoje lokacije ili automatskim određivanjem pomoću funkcije geolokacije na vašem internet pregledaču. Lični podaci se ne obrađuju ako ove informacije unesete ručno, pod uslovom da ne navedete svoju kućnu adresu. Automatska identifikacija lokacije pomoću funkcije geolokacije na internet pregledaču zahteva obradu vaše IP adrese. Dozvoljeno nam je da obradimo vaše podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost, koju vaš internet pregledač zahteva kada pristupite mapi. U ovom kontekstu ne čuvamo vašu IP adresu.
Slučajevi u kojima prenosimo vaše podatke
Radimo zajedno sa brojnim pružaocima usluga da bismo implementirali našu veb lokaciju i upravljali njome. Te pružaoce usluga odabrali smo pažljivo i sklopili smo sa svakim od njih pojedinačno ugovor o zaštiti podataka kako bi vaši podaci bili sigurni.

U nastavku su navedeni pružaoci usluga koje koristimo za implementaciju naše veb lokacije i upravljanje njome:

• Pružalac usluga iznajmljivanja prostora na serveru uključujući pridružene tehničke usluge (npr. kontrola i merenje performansi, mreže za isporuku sadržaja)
• Pružačac usluga za pružanje dodatnih funkcija za našu veb lokaciju (npr. video zapisi o proizvodima, katalog čije se stranice okreću Issu)
• Pružalac programerskih usluga
• Pružalac prodajnih i marketinških usluga
• Pružalac usluga dežurnih linija

Vaše podatke prenosimo drugim primaocima samo kada je to neophodno da bismo ispunili ugovor sa vama, kada mi ili primalac ima legitiman interes za objavljivanje vaših podataka ili kada ste dali saglasnost za taj prenos. U takvim slučajevima, vaši podaci će biti obrađeni u skladu sa propisima o zaštiti podataka primaoca navedenih podataka. Ovi primaoci uključuju pružaoce usluga i druge kompanije unutar naše korporacije. Pored toga, podaci se mogu preneti drugim primaocima u slučaju da smo dužni to da učinimo zbog zakonskih odredaba ili izvršnih administrativnih ili sudskih naloga.

Ostali primaoci vaših podataka su:
• Špediteri za isporuku/prikupljanje proizvoda
• Pružaoci usluga obrade uplata
• Pružaoci usluga upravljanja potraživanjima
Svi pružaoci usluga koji obrađuju vaše podatke zajedno sa našom veb lokacijom pažljivo su odabrani i obavezni su da ispune standarde zaštite podataka
Odeljak sa podacima za kontakt za sva pitanja vezana za zaštitu podataka
Ako imate bilo kakva pitanja vezana za zaštitu podataka ili ostvarivanje svojih prava, možete koristiti sledeće podatke za kontakt kako biste direktno stupili u kontakt sa našim službenikom za zaštitu podataka:

BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd
Službenik za zaštitu podataka
Omladinskih brigada 90E
11070 Beograd, Srbija

Data-Protection-RS@bshg.com
Slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu podataka ako imate pitanja vezana za zaštitu podataka
Izmene ovih informacija o zaštiti podataka
Ove informacije o zaštiti podataka odražavaju trenutno stanje u pogledu obrade podataka na našoj veb lokaciji. U slučaju promena u obradi podataka, ove informacije o zaštiti podataka biće ažurirane u skladu s tim. Na našoj veb lokaciji uvek je navedena najnovija verzija ovih informacija o zaštiti podataka tako da možete saznati informacije o obimu obrade podataka na našoj veb lokaciji.

Odeljak 3: Korisnička prava

Dodatne informacije u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka - GDPR)
Pravni temelj za obradu podataka
Gore navedene radnje obrade podataka temeljimo na

• pravnoj dozvoli u skladu sa čl. 6 stav 1 tačka b Uredbe (EU) 2016/679:
– Registracija na našoj veb lokaciji
– Kupovina na našoj veb lokaciji
– Praktična registracija (opcija prijave preko društvenih mreža)
– Zakazivanje termina za popravku putem interneta
– Učešće u nagradnim izvlačenjima / igrama
– Učešće u anketama, recenzijama
– Učešće u događajima
– Korišćenje naše veb lokacije ako ste poslovni partner

• pravna dozvola u skladu sa članom 6 stav 1 tačka b Uredbe (EU) 2016/679:
– Tehničko obezbeđivanje prezentacije veb lokacije (npr. mreže za isporuku sadržaja)
– Dodatne funkcije veb lokacije (npr. video snimci o proizvodima, katalog čije se stranice okreću Issu)
– evidentirani podaci
– Kontaktirajte nas
– Zakažite termin za popravku putem interneta (obrada podataka za verifikaciju adrese)
– Korišćenje naše veb lokacije ako ste poslovni partner (opcija isporuke na kućnu adresu)
– Kolačići sesije i trajni kolačići za praktične funkcije
– Veb analiza i marketing
 Adobe Analytics
 Adobe Test & Target
– Operacije servisa Bazaarvoice, uključujući otkrivanje prevara

• Vaša saglasnost prema članu 6(1)(a) Uredbe (EU) 2016/679:
– Pretraživanje prodavaca pomoću usluge Google Maps
– Bilten
– Trajni kolačići za evidentiranje korisničkog ponašanja
– Veb analiza i marketing
 Channel Sight
 mouse flow
 DoubleClick
 Facebook Pixels i Custom Audiences
 Google Ads & Remarketing
 Oracle BlueKai
 Usluge Nielsen Marketing Cloud
Vaša prava
Ako imate bilo kakva pitanja o svojim ličnim podacima, u nastavku teksta naći ćete opis svojih prava:

Odjavljivanje od prijema promotivnih poruka

Ako želite da opozovete svoj pristanak na primanje elektronskog oglašavanja, možete da koristite vezu za odjavu pretplate koja se nalazi u podnožju odgovarajuće e-poruke ili da pošaljete e-poruku na adresu informacije.internet@bshg.com sa naslovom „Unsubscribe to receive electronic advertising“, navodeći svoje ime i prezime i adresu e-pošte.

Ostvarite svoja prava u pogledu zaštite podataka

Koristite sledeće kanale za kontakt za svoje zahteve:
I. Kupci: Koristite veb formular zahteva za podatke za kupce na adresi https://datarequest.bsh-group.com/
II. Prodavac / dobavljač / pružaoci usluga i njihovi zaposleni: Obratite se našem lokalnom odeljenju za prodaju i nabavku
III. Naši zaposleni: Obratite se lokalnom odeljenju za ljudske resurse

Vaše pravo na informacije o vašim podacima: Na vaš zahtev, dostavićemo vam informacije o vašim podacima koje posedujemo.
Vaše pravo da ispravite i upotpunite svoje podatke: Ispravićemo netačne podatke o vama ako nas o tome obavestite. Upotpunićemo nepotpune podatke ako nas o tome obavestite, pod uslovom da su ti podaci neophodni za namensku obradu vaših podataka.
Vaše pravo da obrišete svoje podatke: Na vaš zahtev, obrisaćemo vaše podatke koje posedujemo. Međutim, neki podaci biće obrisani samo u zavisnosti od definisanog perioda zadržavanja, na primer, ako u određenim slučajevima zakon nalaže da zadržimo podatke ili ako su nam podaci potrebni da bismo ispunili ugovorne obaveze prema vama.
Vaše pravo da blokirate podatke: U odgovarajućim, zakonski određenim slučajevima, blokiraćemo vaše podatke ako želite da to učinimo. Blokirani podaci se dalje obrađuju u vrlo ograničenoj meri.
Vaše pravo da povučete saglasnost: U svakom trenutku možete da povučete saglasnost za obradu vaših podataka, pri čemu će se to odnositi na budući period. To ne utiče na zakonitost obrade vaših podataka sve do trenutka kada je vaša saglasnost povučena.
Vaše pravo na prigovor na obradu vaših podataka: Prigovor na obradu vaših podataka možete uložiti u bilo kom trenutku, pri čemu će se to odnositi na budući period, ukoliko vaše podatke obrađujemo na osnovu jednog od pravnih obrazloženja navedenih u članu 6 (1e ili 1f) Uredbe (EU) 2016/679. U slučaju da uložite prigovor, prekinućemo obradu vaših podataka, pod uslovom da ne postoje ubedljive i legitimne osnove za dalju obradu. Obrada vaših podataka u svrhu direktnog marketinga za nas nikad ne predstavlja ubedljivu i legitimnu osnovu.
Vaše pravo na prenosivost podataka: Na vaš zahtev, možemo vam staviti određene informacije na raspolaganje u strukturisanom, često korišćenom formatu čitljivom na računaru.
Vaše pravo na žalbu regulatornom organu: Žalbu koja se odnosi na zaštitu podataka možete podneti organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, obratite se organu za zaštitu podataka nadležnom za vaše mesto boravka ili organu za zaštitu podataka pod čijom smo mi nadležnošću (organ je naveden u nastavku).

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, www.poverenik.rs
Kako bi potpuna kontrola nad vašim podacima bila zagarantovana, na raspolaganju su vam sveobuhvatna prava koja možete koristiti kako biste upravljali načinom na koji obrađujemo vaše podatke
Prenos primaocima izvan EEP-a
Takođe, prenosimo lične podatke primaocima sa sedištem van EEP-e, u takozvanim trećim zemljama. U ovom slučaju uveravamo se – pre deljenja podataka – u to da primalac održava odgovarajući nivo zaštite podataka (npr. na osnovu odluke o adekvatnosti koju je donela Komisija EU za predmetnu zemlju ili sporazuma sa standardnim EU ugovornim klauzulama između Evropske unije i primaoca) ili da ste dali svoju saglasnost za pomenuto deljenje.

Rado ćemo vam dostaviti pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebnih usaglašenih odredaba kojima se obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka. Da biste to zatražili, koristite podatke za kontakt koji se nalaze u odeljku „Vaše mesto za kontakt u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na zaštitu podataka“ u okviru ovih informacija o zaštiti podataka.
Prenosimo vaše podatke korisnicima izvan EU samo kada je zaštita podataka zagarantovana
Važi od: 1.10.2019
MyBosch

Prijavite se besplatno i uživajte u mnogim pogodnostima!

Naš servis

Izvanredan servis – pre i nakon kupovine.

011 35 37 008

Iskusite Bosch

Otkrijte kvalitet, savršenost i pouzdanost.

Pronađite prodajni objekat

Pronađite prodajne objekte blizu vas!