Kućnim uređajima
Bosch
  • Proizvodi
  • Servis
  • Iskusite Bosch
  • MyBosch
  • Akcije i novosti

Ostrvski aspiratori

Naši ostrvski aspiratori su specijalno dizajnirani za upotrebu iznad vašeg kuhinjskog ostrva i slobodno vise sa plafona iznad njega.

Odgovarajući proizvodi (2)

Serija 6 Ostrvski kuhinjski aspirator 90 cm

DIB98JQ50

Tehnički list proizvoda

U rasponu od: A+++ do D

PerfectAir senzor:automatsko upravljanje aspiratorom omogućava visoku efikasnost i nizak nivo buke.
Veoma tih:visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.

Serija 4 Ostrvski kuhinjski aspirator 90 cm

DIB97IM50

U rasponu od: A+++ do D

Posebno tih:maksimum efikasnosti uz minimum buke.
Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
TouchSelect upravljanje:Brzo podešavanje aspiratora na dodir.

Videli ste 2 od 2 proizvoda